NIPS Proceedingsβ

Xiang Ji

1 Paper

  • Size Regularized Cut for Data Clustering (2005)