NIPS Proceedingsβ

Pengyuan Wang

1 Paper

  • Distributed Flexible Nonlinear Tensor Factorization (2016)