NIPS Proceedingsβ

Jianqiu Ji

1 Paper

  • Super-Bit Locality-Sensitive Hashing (2012)